silicon steel lamination nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

silicon steel lamination nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm silicon steel lamination giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của silicon steel lamination.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • silicon steel lamination

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  lá thép silic

  lá tôn silic

  điện:

  sự cán thép silic