pruritus ani nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pruritus ani nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pruritus ani giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pruritus ani.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pruritus ani

    chronic itching of the skin around the anus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).