proterandric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proterandric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proterandric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proterandric.

Từ điển Anh Việt

  • proterandric

    * tính từ

    (thực vật học) (thuộc) nhị chín trước, yếu tố đực chín trước