pregustation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pregustation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pregustation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pregustation.

Từ điển Anh Việt

  • pregustation

    * danh từ

    sự nếm trước