prefoliation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prefoliation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prefoliation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prefoliation.

Từ điển Anh Việt

  • prefoliation

    * danh từ

    (thực vật học) sự xếp các lá trong búp