power supply nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power supply nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power supply giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power supply.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • power supply

  * kinh tế

  sự cung ứng điện

  sự cung ứng điện lực

  * kỹ thuật

  bộ nguồn

  điện áp nguồn

  nguồn

  nguồn cấp điện

  nguồn cung cấp năng lượng

  nguồn điện áp

  nguồn điện bộ nguồn

  nguồn năng lượng

  nguồn nuôi

  sự cung cấp công suất

  sự cung cấp điện

  sự cung cấp điện năng

  sự cung cấp năng lượng

  sự cung cấp nguồn

  toán & tin:

  thiết bị nguồn điện

  cung cấp nguồn điện

  điện:

  bộ cấp điện

  điện lạnh:

  bộ nguồn điện tử

  giao thông & vận tải:

  bộ nguồn nuôi (máy tính)

  điện tử & viễn thông:

  sự tiếp dưỡng năng lượng

  xây dựng:

  tiếp điện