pile pedestal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pile pedestal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pile pedestal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pile pedestal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pile pedestal

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đế cọc dạng củ hành