external page storage management nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

external page storage management nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm external page storage management giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của external page storage management.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • external page storage management

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  quản lý bộ trữ trang ngoài

  toán & tin:

  sự quản lý bộ nhớ trang ngoài