end bunker refrigerated truck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

end bunker refrigerated truck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm end bunker refrigerated truck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của end bunker refrigerated truck.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • end bunker refrigerated truck

    * kinh tế

    xe chở đá có két bán