earth resources data analysis system (erdas) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

earth resources data analysis system (erdas) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm earth resources data analysis system (erdas) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của earth resources data analysis system (erdas).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • earth resources data analysis system (erdas)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hệ thống phân tích dữ liệu tài nguyên trái đất