brume nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brume nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brume giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brume.

Từ điển Anh Việt

  • brume

    /bru:m/

    * danh từ

    (thơ ca) sương mù