air drying enamel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air drying enamel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air drying enamel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air drying enamel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air drying enamel

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sơn tự khô